Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

V dňoch 5. – 6. 9. 2018 sa, na Mendelovej univerzite v Brne, konala 21. česká a slovenská konferencia o ochrane rastlín.

vložil: Jozef Polák

V Kaštieli vo Svätom Antone v Banskobystrickom kraji sa 1. – 2. septembra konal 28. ročník celoslovenských poľovníckych slávností Dni svätého Huberta.

vložil: Jozef Polák

Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo 5. septembra pri príležitosti 150. výročia založenia poľnohospodárskeho vzdelávania na Univerzite v Debrecíne, Maďarsko, bola ocenená Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a doc. Juliana Molnárová.

vložil: Jozef Polák

Po desaťročia, výročná konferencia víta vedcov a odborníkov z oblasti živočíšnej výroby, nielen z Európy ale aj ostatných krajín sveta. Kongres EAAP poskytuje náhľad na najnovšie výsledky výskumu v mnohých oblastiach živočíšnej produkcie.

vložil: Jozef Polák

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre svojimi študijnými programami pripravuje poľnohospodárskych odborníkov na úrovni I. a II. stupňa univerzitného štúdia, schopných riadiť produkciu potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, rozvíjať mimo produkčné funkcie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, riadiť vedeckú výživu ľudí a uplatňovať biologické poznatky pre potreby spoločnosti.

Počet návštev FAPZ
Online:
4
Návštev dnes:
9
Návštev celkovo:
154444
Počítané od:
 15.02.2016