Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

V pondelok 15.10.2018 sa študenti  1. ročníka inžinierskeho štúdia študijných programov Manažment rastlinnej výroby, Genetické technológie v agrobiológii a Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zúčastnili terénneho cvičenia na Výskumno-šľachtiteľskej stanici  Vígľaš-Pstruša. 

vložil: Jozef Polák

Tento rok pripadlo v rámci cyklu organizovanie 26. konferencie ASD 2018 Slovensku. Katedra genetiky a plemenárskej biológie spolu s riadiacim výborom konzorcia, ktorý ďalej zahŕňa partnerské pracoviská z univerzít v Kaposvári, Záhrebe, Osijeku, Ľubľane, Viedni, Padove a Prahe

vložil: Jozef Polák

V dňoch 18. – 20. 9. 2018 sa pracovníci katedry genetiky a plemenárskej biológie zúčastnili v poradí už 28. pokračovania bienálnej akcie spoluorganizovanej poľnohospodárskymi univerzitami v Česku, Slovensku a Poľsku.

vložil: Jozef Polák

Agrosym je už deväť rokov medzinárodnou platformou pre vedecké rozpravy o poľnohospodárstve, potravinách, rozvoji vidieka, životnom prostredí a lesníctve.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
6
Návštev celkovo:
135354
Počítané od:
 15.02.2016