Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre svojimi študijnými programami pripravuje poľnohospodárskych odborníkov na úrovni I. a II. stupňa univerzitného štúdia, schopných riadiť produkciu potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, rozvíjať mimo produkčné funkcie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, riadiť vedeckú výživu ľudí a uplatňovať biologické poznatky pre potreby spoločnosti.

vložil: Jozef Polák

V dňoch 14-17. 2. 2018 sa v USA meste Tucson, Arizona,  uskutočnila konferencia “Phenome 2018”. Konferenciu, na ktorej participovalo viac než 200 vedcov z mnohých krajín Sveta hostila American Society of Plant Biology

vložil: Jozef Polák

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým medzníkom živote väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú univerzitu a fakultu si podajú prihlášky.

vložil: Jozef Polák

Vo vstupných priestoroch Galérie Mlyny sa 7. marca predstavilo šestnásť katedier a pracovísk Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Záujemcom o štúdium a širokej verejnosti ponúkli prehľad svojej pedagogickej, ale najmä vedeckovýskumnej činnosti. Na podujatí sa zúčastnili študenti stredných odborných škôl a gymnázií, žiaci základných škôl, ale aj široká verejnosť.

vložil: Jozef Polák

V dňoch 11. – 16. februára sa v Aucklande na Novom Zélande konal Svetový kongres pre genetiku hospodárskych zvierat.

Počet návštev FAPZ
Online:
4
Návštev dnes:
50
Návštev celkovo:
107184
Počítané od:
 15.02.2016