Aktuálne informácie

19.04.2017 13:22:06 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre svojimi študijnými programami pripravuje poľnohospodárskych odborníkov na úrovni I. a II. stupňa univerzitného štúdia, schopných riadiť produkciu potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, rozvíjať mimo produkčné funkcie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, riadiť vedeckú výživu ľudí a uplatňovať biologické poznatky pre potreby spoločnosti.

Čítať ďalej…

19.04.2017 13:03:38 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Nitrianske univerzitné dni 2017


Čítať ďalej…

19.04.2017 12:54:40 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Dňa 13.apríla 2017 sa  v posluchárni A - 01 uskutočnilo zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Čítať ďalej…

03.03.2017 15:08:25 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Zlatá medaila SPU pre dekana Petra Ondrišíka

Rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil pri príležitosti životného jubilea - 60. rokov, doc. Ing. Petrovi Ondrišíkovi, PhD., dekanovi Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, Zlatú medailu SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

Počet návštev FAPZ
Online:
14
Visits today:
119
Visits total:
62905
Counting since:
 15.02.2016