Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Medzinárodný program Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života, ktorý inicioval kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti v spolupráci s Národnou Botanickou záhradou M. M. Griška

vložil: Jozef Polák

Na výjazdovom zasadnutí Kolégia dekana FAPZ SPU v Nitre, ktoré sa konalo 13. 12. 2017 na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku  SPU,  s.r.o.  v závode Oponice sa zúčastnila prorektorka SPU prof.  RNDr. Zdenka Gálová, CSc.  

vložil: Jozef Polák

Katedra výživy ľudí nadviazala v uplynulých dňoch spoluprácu so spoločnosťou Planeat s.r.o. Ide o spoločnosť, ktorá je zameraná na výrazné zlepšenie dietetickej liečby a stravovacích návykov ľudí. Vyvinuli profesionálnu nutričnú aplikáciu nezávislú na akýchkoľvek výživových a diétnych smeroch, slúžiacu ako nástroj pre personalizované zostavenie nutričného plánu.

vložil: Jozef Polák

V aule SPU sa 12. decembra konal 6. ročník benefičného koncertu Vianočný dar SPU, iniciovaný a organizovaný pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. Finančný výťažok bude použitý na zlepšenie podmienok študentov SPU v Nitre a študentov so špecifickými potrebami, ako aj na rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy.

vložil: Jozef Polák

V dňoch 24. novembra až 5. decembra 2017 sa Marián Brestič a Marek Kovár (pracovníci Katedry fyziológie rastlín SPU v Nitre) zúčastnili pracovnej cesty do Čínskej ľudovej republiky.

Počet návštev FAPZ
Online:
11
Návštev dnes:
98
Návštev celkovo:
96289
Počítané od:
 15.02.2016