Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre svojimi študijnými programami pripravuje poľnohospodárskych odborníkov na úrovni I. a II. stupňa univerzitného štúdia, schopných riadiť produkciu potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, rozvíjať mimo produkčné funkcie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, riadiť vedeckú výživu ľudí a uplatňovať biologické poznatky pre potreby spoločnosti.

vložil: Jozef Polák

Aj našich poľnohospodárov trápia v posledných rokoch výkyvy počasia vo vegetačnom období, silné prívalové zrážky, búrky aj s krupobitím, alebo naopak, chýbajúce zrážky, ktoré znižujú hektárové výnosy a kvalitu úrody.

vložil: Jozef Polák

Tobiáš Komanický začal hrať na poľovnícky roh ako 12-ročný. Dnes reprezentuje SPU v Nitre na prestížnych súťažiach trubačov.vložil: Jozef Polák

Nitrianske univerzitné dni 2018

Dies Universitatum Nitriensium 2018

Nitrianske univerzitné dni (NUD) predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitra.

vložil: Jozef Polák

Vedec, vysokoškolský učiteľ, zakladateľ moderného slovenského obilninárstva prof., Dr., Ing., Dr. h. c. Emil Špaldon, DrSc., sa narodil sa 12. mája 1918 v početnej garbiarskej rodine v Čadci.

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
2
Návštev celkovo:
112221
Počítané od:
 15.02.2016