Hlavný vchod na fakultu

A pavilón

Z pavilón

T pavilón

Prednášková miestnosť

Cvičebňa Katedry rastlinnej výroby - A pavilón

Cvičebňa Katedry špeciálnej zootechniky - Z pavilón

Cvičebňa Katedry veterinárskych disciplín - P pavilón

Cvičebňa informatiky - Z pavilón