Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie zorganizovala v dňoch 26. až 28.9.2019 stretnutie zamestnancov Katedier pôdoznalectva zo Slovenska a Čiech.

vložil: Jozef Polák

V rámci medzinárodného projektu „Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života“ realizovaného za aktívnej spolupráce 12 výskumných a vzdelávacích inštitúcií z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Arménska, Moldavska a Srbska

vložil: Jozef Polák

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si 4. októbra z rúk dekanov svojich fakúlt slávnostne prevzalo diplomy „doktor philosophiae"

vložil: Jozef Polák

Marián Brestič (profil finalistu vedeckého ocenenia)

vložil: Jozef Polák

V dňoch 26. – 30. augusta 2019 sa konala výročná konferencia Európskej asociácie pre živočíšnu výrobu v historickom a živom meste Gent. Konferencia sa konala v najväčšom a najviac širokospektrálnom Medzinárodnom kongresovom centre (MKC) v Belgicku.

Počet návštev FAPZ
Online:
4
Návštev dnes:
108
Návštev celkovo:
183874
Počítané od:
 15.02.2016