Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre svojimi študijnými programami pripravuje poľnohospodárskych odborníkov na úrovni I. a II. stupňa univerzitného štúdia, schopných riadiť produkciu potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, rozvíjať mimo produkčné funkcie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, riadiť vedeckú výživu ľudí a uplatňovať biologické poznatky pre potreby spoločnosti.

vložil: Jozef Polák

Piataci sa pomaly lúčia so životom na fakulte. Preto, ako je každoročne dobrým zvykom, zorganizovali si v piatok 16.02.2018 v priestoroch Agroinštitútu Nitra, svoju „Piatakovicu“.

vložil: Jozef Polák

Počas pracovnej návštevy Národnej zoologickej záhrady Bojnice dňa 20.2.2018 podpísal doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, spolu s ing. Milanom Šovčíkom, riaditeľom Národnej zoologickej záhrady Bojnice

vložil: Jozef Polák

V dňoch 5. až 8. februára 2018 sa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre stala dejiskom dvoch po sebe nasledujúcich workshopov medzinárodnej vedeckej včelárskej organizácie COLOSS.

vložil: Jozef Polák

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov sa 2. a 16. februára zišla takmer 300 členná skupina záujemcov zo stredných škôl, aby si vypočuli informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na najstaršej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
12
Návštev celkovo:
102765
Počítané od:
 15.02.2016