Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre svojimi študijnými programami pripravuje poľnohospodárskych odborníkov na úrovni I. a II. stupňa univerzitného štúdia, schopných riadiť produkciu potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, rozvíjať mimo produkčné funkcie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, riadiť vedeckú výživu ľudí a uplatňovať biologické poznatky pre potreby spoločnosti.

vložil: Jozef Polák

Európska únia a Spojené štáty sa diametrálne rozchádzajú v otázke pestovania geneticky zmenených plodín. To však nebráni tomu, aby európske štáty dovážali z USA milióny ton geneticky modifikovanej sóje.

vložil: Jozef Polák

Dňa 4. 7. 2018 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom prvého  - bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák

Dňa 21. júna 2018 sa v Malých Levároch vo firme Levandulaland u Miroslava Bertoviča uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie k zušľachťovaniu levandule.

vložil: Jozef Polák

Dňa 14. júna 2018 na Zemědelskej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach sa tradične konala konferencia mladých vedeckých pracovníkov ,,ZOOTECHNIKA 2018“ zameraná na problematiku chovu hospodárskych zvierat. Multidisciplinárne zameranie prác umožnilo účastníkom konferencie získať informácie o jednotlivých druhov, resp.  kategórii hospodárskych zvierat a rovnako poskytnúť pohľad na jednotlivé oblasti chovu a ich využitie.

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
31
Návštev celkovo:
126065
Počítané od:
 15.02.2016