Aktuálne informácie

18.09.2017 10:39:35 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie NutriNet 2017

13. septembra 2017 sa na pôde Poľnohospodárskej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach konal 23. ročník tradičnej medzinárodnej vedeckej konferencie NutriNet 2017.

Čítať ďalej…

18.09.2017 10:36:28 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Fándlyho medaila pre prof. RNDr. Milana Beža, CSc.

11. septembra 2017 sa konalo na pôde FAPZ SPU v Nitre výročné stretnutie členov Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied (SSPLPVV), pobočky v Nitre.

Čítať ďalej…

11.09.2017 14:20:51 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Športový deň FAPZ SPU v NITRE

Dňa 8. septembra 2017 sa v priestoroch jazdeckého centra Katedry špeciálnej zootechniky uskutočnil športový deň Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov spojený s gastronomickou prezentáciou katedier. Športový deň zorganizovalo Vedenie FAPZ SPU v Nitre v spolupráci s FO OZ PŠaV pri SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

11.09.2017 14:18:40 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Súboj poľnohospodárskych fakúlt – putovný pohár obhájila FAPZ-ka

Dňa 8. 9. 2017 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil druhý ročník „Súboja poľnohospodárskych fakúlt z Čiech a Slovenska“.

Čítať ďalej…

11.09.2017 14:16:39 vložil Jozef Polák (počet komentárov: 0)

Bronzová medaila SPU a Pamätná medaila FAPZ pre jubilujúceho profesora Marka Hala

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil pri príležitosti životného jubilea - 50 rokov prof. Ing. Markovi Halovi, PhD., vedúcemu Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ v Nitre, Bronzovú medailu SPU v Nitre za aktívnu pedagogickú a riadiacu činnosť a zásluhy o rozvoj vzdelanosti a vedy v prospech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorú mu slávnostne odovzdal  7. septembra v priestoroch Experimentálneho centra KŠZ.

Čítať ďalej…

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Visits today:
1
Visits total:
83965
Counting since:
 15.02.2016