Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Poľovnícka olympiáda - takto nazývajú organizátori celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda, keďže prebieha len raz za päť rokov.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je už tradičným, veľmi významným partnerom a spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa , ktoré úspešne  organizuje spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením Agropodnikateľov, Družstvo v Dvoroch nad Žitavou, pod záštitou predsedu vlády SR.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v aule SPU konali v dňoch 2. – 3.  6. 2016 slávnostné promócie na II. stupni  univerzitného štúdia.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V rámci 12. ročníka súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2015 udelila Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied ceny mladým výskumníkom. Medzi nimi sú aj mladé vedecké nádeje Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - Ing. Kristýna Kunderlíková, Ing. Eva Tvrdá, PhD., a  Ing. Elena Kondrlová, PhD. Ceny boli slávnostne odovzdané 31. mája na pôde Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan  navštívil 24. mája Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Na pracovnom stretnutí s vedením univerzity a fakúlt, Výskumného centra AgroBioTech, predstaviteľmi Akademického senátu SPU a univerzitnej odborovej organizácie, sa diskutovalo najmä o programovom vyhlásení vlády, o tom, akým smerom by sa malo uberať  školstvo a aké problémy v ňom v súčasnosti rezonujú.

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
40
Návštev celkovo:
181018
Počítané od:
 15.02.2016