Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 7.-9.septembra 2016 sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov uskutočnili  v poradí už 27. Genetické dni pod záštitou dekana FAPZ doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.

Garantom konferencie boli doc. Ing. R. Kasarda, PhD. a doc. Ing. J. Candrák, PhD., z Katedry genetiky a plemenárskej biológie.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 9. 9. 2016 sa na pôde Mendelovej univerzity v Brne uskutočnil prvý ročník „Súboja poľnohospodárskych fakúlt z Čiech a Slovenska“.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v aule SPU konali dňa 8.  6. 2016 slávnostné promócie na I. stupni  univerzitného štúdia.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná navštívila 20. júna Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre – svoju alma mater.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Nielen ľudia, ale aj inštitúcie a ich súčasti majú svoje jubileá. Jedna z najstarších katedier SPU v Nitre - Katedra špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov oslávila 70. výročie svojho vzniku.

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
3
Návštev celkovo:
173120
Počítané od:
 15.02.2016