Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

 Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala v dňoch 27. 4. - 30. 4. 2017 ďalšie, už 27. terénne cvičenie po vybraných  lokalitách Slovenska.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

História ľudského rodu je históriou obhospodaro- vania prírodných zdrojov. Medzi dary, ktoré ľudom príroda poskytovala, mali vždy významné postave- nie lesy, lúky, polia, vodné plochy a v neposlednom rade aj voľne žijúca zver.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0


vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 13.apríla 2017 sa  v posluchárni A - 01 uskutočnilo zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Počet návštev FAPZ
Online:
5
Návštev dnes:
108
Návštev celkovo:
167975
Počítané od:
 15.02.2016