Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo 5. septembra pri príležitosti 150. výročia založenia poľnohospodárskeho vzdelávania na Univerzite v Debrecíne, Maďarsko, bola ocenená Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a doc. Juliana Molnárová.

vložil: Jozef Polák

Po desaťročia, výročná konferencia víta vedcov a odborníkov z oblasti živočíšnej výroby, nielen z Európy ale aj ostatných krajín sveta. Kongres EAAP poskytuje náhľad na najnovšie výsledky výskumu v mnohých oblastiach živočíšnej produkcie.

vložil: Jozef Polák

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre svojimi študijnými programami pripravuje poľnohospodárskych odborníkov na úrovni I. a II. stupňa univerzitného štúdia, schopných riadiť produkciu potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, rozvíjať mimo produkčné funkcie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, riadiť vedeckú výživu ľudí a uplatňovať biologické poznatky pre potreby spoločnosti.

vložil: Jozef Polák

Európska únia a Spojené štáty sa diametrálne rozchádzajú v otázke pestovania geneticky zmenených plodín. To však nebráni tomu, aby európske štáty dovážali z USA milióny ton geneticky modifikovanej sóje.

vložil: Jozef Polák

Dňa 4. 7. 2018 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom prvého  - bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Počet návštev FAPZ
Online:
5
Návštev dnes:
5
Návštev celkovo:
135353
Počítané od:
 15.02.2016