Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 30. 10. až 5. 11. 2017 a v Indickom meste Hyderabad, metropole štátu Telangana,  uskutočnila konferencia “Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability 2017”.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Vedeckí pracovníci katedry genetiky a plemenárskej biológie ako zástupca FAPZ SPU sa zúčastnili v Bosne a Hercegovine na 8. medzinárodnom poľnohospodárskom sympóziu AGROSYM, ktorý sa konal v dňoch 5. – 8. 10. 2017 v prekrásnom prostredí sarajevského pohoria Jahorina.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Pri príležitosti 25. ročného ukončenia štúdia a na pozvanie dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra pricestoval na svoju Alma mater Ing. Allan Chinambu.  

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Harmonogram prezentácií FAPZ

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v spolupráci s Mestom Nitra a NSK organizujú od 10. do 25. novembra 2017 vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia pod názvom Študentské dni nitrianskych univerzít. Záštitu nad podujatím prevzali rektori oboch univerzít, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
8
Návštev celkovo:
92307
Počítané od:
 15.02.2016