Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Dňa 4. 5. 2018 študenti študijného programu Farmárstvo po predchádzajúcej dohode s pánom doc. Ing. Radovanom Kasardom, PhD., garantom  študijného programu absolvovali odbornú exkurziu na nasledovné podniky:

vložil: Jozef Polák

Univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV na SPU v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu zorganizovali na piatok 11. mája pre všetkých zamestnancov univerzity tretí ročník Športového dňa zamestnancov SPU s bohatou ponukou športových a zábavných aktivít.

vložil: Jozef Polák

V dňoch 25-27. 4. 2018 sa v Sarajeve, Bosna  a Hercegovina,  uskutočnila konferencia “ International Conference on Advances in Plant Sciences ICAPS 2018”.

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovali v dňoch 26. - 29. 4 .2018 v poradí už 29-te terénne geologicko-pôdoznalecko-botanické cvičenie.

vložil: Jozef Polák

SUPER-B je projektom v rámci podpornej schémy COST, ktorý v rokoch 2014 až 2018 spájal vedecké pracoviská a občianske združenia zapojené do ochrany a udržateľného riadenia ekosystémových služieb poskytovaných opeľovačmi.

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
31
Návštev celkovo:
126065
Počítané od:
 15.02.2016