Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V pondelok 7. novembra 2016 sa začal 13. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v spolupráci s Mestom Nitra a NSK organizujú od 8. do 25. novembra 2016 vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia pod názvom Študentské dni nitrianskych univerzít.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Najstaršia fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov oslávila 70. výročie svojho založenia. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady FAPZ, ktoré sa konalo 20. októbra v aule univerzity, prijímala gratulácie od predstaviteľov pôdohospodárskeho rezortu, partnerských univerzít a inštitúcií.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a odovzdanie certifikátov absolventom medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod a podnikanie, to bol program slávnosti, ktorá sa konala 7. októbra v aule SPU za prítomnosti vedenia univerzity a akademických funkcionárov všetkých fakúlt.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na výstavisku Agrokomplexu v Nitre sa od 4. do 5. októbra koná 4. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania. Prezentuje sa na ňom aj naša univerzita. 

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Návštev dnes:
22
Návštev celkovo:
135295
Počítané od:
 15.02.2016