Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

V rámci programu Erasmus+ sme sa zúčastnili na stáži v Českej republike. Prahu sme si obľúbili už počas nášho prvého pobytu na Fakulte agrobiológie, potravinových a prírodných zdrojov Českej zemědělskej univerzite (ČZU), kde sme strávili letný semester.

vložil: Jozef Polák

Porozumenie tomu, ako budú zmeny klímy a klimatické extrémy pôsobiť na rastlinné ekosystémy, ako pomôcť poľnohospodárskym druhom rastlín, ale aj prírode ako celku, bude v najbližších desaťročiach veľmi dôležité.

vložil: Jozef Polák

Katedra fyziológie rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre sa spolu s kolektívom riešiteľov z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedry ekochémie a rádioekológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave podieľala na tvorbe prvej slovenskej odrody pšenice dvojzrnnej PN-Zirnitra.

vložil: Jozef Polák

Agrochémia - vedecký časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala ďalšie, v poradí už 28. terénne cvičenie po vybraných  lokalitách Slovenska. Z hľadiska geologickej stavby bolo zamerané najmä na Jadrové pásmo, teda na najstaršie oblasti  našej republiky. Terénneho cvičenia sa zúčastnilo 81 študentov denného štúdia a 4 študenti diaľkového štúdia zo všetkých fakúlt našej univerzity.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
32
Návštev celkovo:
170803
Počítané od:
 15.02.2016