Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Ďalšou aktivitou v realizovanom projekte FarmersEduca v rámci Vyšehradského fondu koordinovaného kolektívom IOBBB bolo školenie farmárov z možností praktického využívania menej využívaných ovocných  druhov, ktorú pripravila partnerská inštitúcia projektu – Arboretum v Bolestraszyciach v Poľsku.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov  pán doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. prijal dňa 17. októbra 2017 pani prof. Nuriu Kanievu  a prof . Mariu Grushko vedecko-pedagogické pracovníčky z  Astrachanskej štátnej technickej univerzity so sídlom v Astrachane.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Jedným z partnerov medzinárodného projektu FarmersEduca je Spolok sarvašských gazdov so sídlom v Sarvaši, ktorého predsedom je pán Ferenc Závoda.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Odborná prax študentov je súčasťou študijného plánu a slúži pre odbornú prípravu študenta. Cieľom učebno-manuálnej praxe na bakalárskom stupni štúdia FAPZ SPU v Nitre je získanie praktických znalostí v študijnom odbore, overovanie získaných teoretických vedomostí v praxi, vytvorenie celkovej predstavy o činnosti podnikateľského subjektu, zoznámenie sa s organizáciou práce a s riadením jednotlivých úsekov a odvetví.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 21. – 22. septembra 2017 sa pod záštitou a v priestoroch Katedry rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre konalo spoločné stretnutie katedier rastlinnej výroby zo Slovenskej a Českej republiky.

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Návštev dnes:
0
Návštev celkovo:
158996
Počítané od:
 15.02.2016