Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Oddelenie pre doktorandské štúdium v oblasti živočíšnej výroby a potravinárstva Univerzity Padova (Taliansko) v spolupráci s Asociáciou pre živočíšnu výrobu a vedu (ASPA) usporiadali na pôde Katedry agronómie, prírodných zdrojov, zvierat a životného prostredia (DAFNAE) Univerzity Padova Oddelenie pre doktorandské štúdium v oblasti živočíšnej výroby a potravinárstva Univerzity Padova (Taliansko) v spolupráci s Asociáciou pre živočíšnu výrobu a vedu (ASPA) usporiadali na pôde Katedry agronómie, prírodných zdrojov, zvierat a životného prostredia (DAFNAE) Univerzity Padova 

vložil: Jozef Polák

Na výstavisku Agrokomplex sa 31. mája uskutočnil šiesty Chovateľský deň ošípaných s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 5. 6. 2019 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom druhého  - inžinierskeho stupňa

vložil: Jozef Polák

V dňoch 7. až 8. mája 2019 sa doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. z FAPZ SPU zúčastnil prvého pracovného stretnutia Špecializovanej skupiny EIP-AGRI pre trvalo udržateľné včelárstvo.

vložil: Jozef Polák

Dňa 22.05.2019 sa v športovej hale Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil prvý florbalový turnaj zamestnancov univerzít. Záštitu nad turnajom prevzala Technická univerzita vo Zvolene – Ústav telesnej výchovy a športu,

Počet návštev FAPZ
Online:
4
Návštev dnes:
4
Návštev celkovo:
170737
Počítané od:
 15.02.2016