Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Na základe ustanovujúceho zasadnutia AS FAPZ SPU v Nitre konaného dňa 5. novembra 2018

vložil: Jozef Polák

V dňoch 18. – 19. 10. 2018 sa  zamestnanci Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zúčastnili 15. medzinárodného workshopu „Research in Pig Breeding“ v Kostelci nad Orlcí,

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala v dňoch 18.-21.10.2018 v poradí už 30-te terénne geologicko – pôdoznalecko - botanické cvičenie vo vybraných lokalitách Slovenska. Bolo zamerané na overovanie teoretických vedomostí študentov, ktoré nadobudli počas doterajšieho štúdia na univerzite, priamo v teréne.

vložil: Jozef Polák

V pondelok 15.10.2018 sa študenti  1. ročníka inžinierskeho štúdia študijných programov Manažment rastlinnej výroby, Genetické technológie v agrobiológii a Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zúčastnili terénneho cvičenia na Výskumno-šľachtiteľskej stanici  Vígľaš-Pstruša. 

vložil: Jozef Polák

Tento rok pripadlo v rámci cyklu organizovanie 26. konferencie ASD 2018 Slovensku. Katedra genetiky a plemenárskej biológie spolu s riadiacim výborom konzorcia, ktorý ďalej zahŕňa partnerské pracoviská z univerzít v Kaposvári, Záhrebe, Osijeku, Ľubľane, Viedni, Padove a Prahe

Počet návštev FAPZ
Online:
6
Návštev dnes:
52
Návštev celkovo:
167609
Počítané od:
 15.02.2016