Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V rámci témy udržateľnosti poľnohospodárstva a jeho budúcnosti na Slovensku a v Európe bola prednáška generálneho riaditeľa Ing. Štefana Rybu, PhD.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2016 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V pondelok 7. novembra 2016 sa začal 13. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v spolupráci s Mestom Nitra a NSK organizujú od 8. do 25. novembra 2016 vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia pod názvom Študentské dni nitrianskych univerzít.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Najstaršia fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov oslávila 70. výročie svojho založenia. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady FAPZ, ktoré sa konalo 20. októbra v aule univerzity, prijímala gratulácie od predstaviteľov pôdohospodárskeho rezortu, partnerských univerzít a inštitúcií.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
4
Návštev celkovo:
154439
Počítané od:
 15.02.2016