Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slovensko sa môže pochváliť novým vysokoúžitkovým plemenom oviec s názvom slovenská dojná ovca. Dlhoročný proces tvorby nového plemena bol slávnostne ukončený dňa 26. 5. 2017 podpisom pamätnej listiny ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou na pracovisku NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Trenčianskej Teplej.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 1. a 2. 6. 2017 sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre konali promócie absolventov inžinierskeho stupňa štúdia.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Šiesty ročník úspešnej výstavy Celoslovenské dni poľa 2017, ktorú organizuje spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, Družstvo v Dvoroch nad Žitavou, pod záštitou predsedu vlády SR, sa koná 6. – 7. júna v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Aká je spotreba mäsa na Slovensku a aké mäso preferuje domáci spotrebiteľ? Všíma si jeho kvalitu? Čo sa pripravuje na zlepšenie kvality mäsa na našom trhu? Aj tieto informácie odzneli 1. - 2. júna na medzinárodnej vedeckej konferencii Kvalita mäsa, ktorú organizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta biotechnológie a potravinárstva v Kongresovom centre SPU.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 10. – 13. mája 2017 sa delegácia vedenia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre zúčastnila pracovnej cesty na Poľnohospodársku univerzitu v Krakove.

Počet návštev FAPZ
Online:
8
Návštev dnes:
151
Návštev celkovo:
163406
Počítané od:
 15.02.2016