Štátne skúšky

Kódy študijných odborov

Otázky na štátne skúšky

 
Dôležité termíny pre ukončenie 2.stupňa
 
Promócie 2019-2020
 
Slávnostné otvorenie štátnych skúšok  na inžinierskom štúdiu

Rozpis komisií