Kalendár udalostí Máj 2019

štvrtok, 02.05.2019

Vychutnaj si svoju krajinu /AIESEC

Prezentácia Lucie Michalíkovej a Veroniky Svoradovej, ktoré absolvovali AIESEC stáže  v Rumunsku a Brazílii. Miesto a čas konania: Kongresová sála SPU, ŠD A. Bernoláka, 2. 5. 2019, 18.00 h

Podrobný program NUD 2019

sobota, 04.05.2019

University Open 2019

Turnaj v skladaní Rubikovej kocky spojený s výstavou Svet hlavolamov. Miesto a čas konania: FEM SPU, pavilón S, AS-31, 4. 5. 2019,  9.00 h

Podrobný program NUD 2019

pondelok, 06.05.2019

Mám na to - výberová prednáška psychológa PhDr. Roberta Krauseho, PhD.  Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38, 6. 5. 2019,  10.00 – 12.00 h

Ako napísať dobrý životopis a ako uspieť na pohovore

Praktický workshop pre vysokoškolákov. Miesto a čas konania: zasadacia miestnosť pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 6. 5. 2019, 13.30 – 14.30 h

Volejbal

Miesto a čas konania: Športová hala SPU v Nitre, 6. 5. 2019, 15.00 h dievčatá, 17.00 h chlapci

Dokážeme regulovať svoje šťastie, výkon v práci, zlepšiť svoj život a zvýšiť koncentráciu?

Ing. Pavol Grmán predstaví metódu Wima Hofa, ktorá môže pomôcť pri každodenných študentských aktivitách. Spája tri základné komponenty, a to dýchacie cvičenie, terapiu chladom a nastavenie mysle. Miesto a čas konania: FEM SPU v Nitre, pavilón S, 4. poschodie, AS-36, 29. 4. 2019, 17.00 h

Podrobný program NUD 2019

utorok, 07.05.2019

Science Talks

Panelová diskusia pre študentov, ktorú organizuje hlavný partner NUD 2019, Slovenské elektrárne, a. s. Miesto a čas konania: Aula SPU, tr. A. Hlinku 2, 7. 5. 2019, 10.00

Medziuniverzitné preteky vo vodnom slalome

Preteky na kajakoch po rieke Nitra. Miesto a čas konania: rieka Nitra, medzi ŠD Nitra a FPV UKF, 7. 5. 2019, 12.00 h

Divadielko na Osmičke: Kajco

Univerzitný divadelný súbor predstaví originálnu hru Henricha Fačkovca o láske a jej hľadaní v dedinskom prostredí. Nechýba hudba, humor, slzička v oku, ale predovšetkým smiech. Diváci sa presvedčia, že život si vždy nájde spôsob, ako skrížiť osudy dvoch ľudí
a objaviť spriaznenú dušu. Miesto a čas konania: spoločenská miestnosť ŠD Mladosť, Štúrova 3, 7. 5. 2019, 17.00 h

Podrobný program NUD 2019

štvrtok, 09.05.2019

Téma: Podporné systémy pre chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku - prednáška a diskusia o jednotlivých podporných systémoch Plánu rozvoja vidieka a Vlády SR s osobitným zameraním pre chovateľov hospodárskych zvierat
Prednášajúci: Ing. Juraj Kožuch, PhD.
Dátum a čas:
Miesto: cvičebňa AZ-01, Katedra špeciálnej zootechniky, pavilón Z
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
piatok, 10.05.2019