WCGALP – skratka, ktorá je vo svete genetiky zvierat pojem

vložil: Jozef Polák

V dňoch 11. – 16. februára sa v Aucklande na Novom Zélande konal Svetový kongres pre genetiku hospodárskych zvierat. Táto akcia je výnimočná tým, že sa koná pravidelne v štvorročnom cykle a my sme mali tentokrát možnosť tam prezentovať naše výsledky.

Pracovnej cesty sa zúčastnili pracovníci katedry genetiky a plemenárskej biológie v zložení doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., Ing. Nina Moravčíková, PhD.  a Ing. Veronika Kukučková, PhD. Pracovná cesta a prezentácia výsledkov sa uskutočnila ako súčasť riešenia projektov APVV 14-0054 a VEGA 1/0742/17 realizovaných na katedre. Po Madride (ESP), Lincolne (USA), Edinburgu (GB), Guelphe (CAN), Armidale (AUS), Montpeliere (FRA), Belo Horizonte (BRA), Lipsku (GER) a Vancouveri (CAN) bol Auckland 11 miestom v 44 ročnej histórii tohto kongresu.

Miestni organizátori si boli vedomí výzvy, že Auckland je jedným z najvzdialenejších miest na svete, a že budú musieť vynaložiť vysoké úsilie a pripraviť program, ktorý zaujme a priláka účastníkov, nielen v podobe prepojenia s novozélanskou vedou, kultúrou, krajinou a jedlom, tak aby sa cesta oplatila. Možnosť spoznať krajinu poskytli odborné exkurzie zamerané na najdôležitejšie odvetvia živočíšnej výroby: ovce, dobytok, jelene ako aj kone, kde bolo možné sledovať realizáciu genetického pokroku priamo v prvovýrobe a stretnúť producentov, ktorí sú nadšení zo zvyšovania profitability vďaka genetickým riešeniam.

Späť