V Agroinštitúte sa uskutočnil seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív

vložil: Jozef Polák

V kongresovej sále Agroinštitútu Nitra sa 15. februára 2018 konal „38. seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív.“ Organizátorom seminára bolo Duslo, a.s. Šaľa v spolupráci s SPU v Nitre. Cieľom tohto tradičného podujatia bolo informovať poľnohospodársku prax a výskumnú agrochemickú obec o nových trendoch vo výrobe a aplikácii priemyselných hnojív a možnostiach ich efektívnejšieho využitia. V odborných príspevkoch rezonovala problematika síry vo výžive rastlín a problematika účinnosti environmentálne priateľských hnojív obsahujúcich inhibítori nitrifikácie, ktoré znižujú straty dusíka únikom do hydrosféry a atmosféry. Prítomní poslucháči (počet 167) boli oboznámení aj s hnojivým potenciálom hnojív obsahujúcich humáty pri pestovaní poľnohospodárskych plodín. Na seminári vystúpili s odbornými príspevkami pracovníci Dusla Šaľa, koncernu Agrofert, Českej zemědelskej univerzity v Prahe a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zahajovacie príhovory predniesli za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Daniela Rudá, za Duslo Šaľa generálny riaditeľ Ing. Petr Bláha a za SPU v Nitre dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

Späť