Včelársky kongres v Moskve

vložil: Jozef Polák

V dňoch 9. až 13. septembra 2018 sa v Moskve uskutočnil 22. Včelársky Kongres Apislavie. Apislavia je federáciou včelárskych zväzov, založenou v roku 1910 ako združenie slovanských včelárov. V súčasnosti je táto federácia otvorená všetkým včelárskym zväzom z krajín Európy a post-sovietskych republík a jej hlavnou úlohou je vytvárať mosty spolupráce medzi včelármi zo západnej a východnej časti Európy. Apislavia organizuje pravidelne každé dva roky kongres, ktorý zvyčajne pozostáva z odbornej konferencie, výstavy, včelárskych súťaží, zasadnutia Valného zhromaždenia členských organizácií, ako aj sprievodných a kultúrnych podujatí.

Kongres na moskovskom výstavisku Sokolniki možno označiť za jeden z najväčších od znovuobnovenia ich organizovania v roku 1990. Priamym účastníkom, vrátane cca 70 včelárov zo Slovenska, určite zostane v pamäti monumentálny otvárací ceremoniál v Kremeľskom zjazdovom paláci, ktorého sa zúčastnilo vyše 5000 návštevníkov. Spoluorganizátorom kongresu bol aj doc. Róbert Chlebo z KHMHZ FAPZ SPU, ktorý zároveň pôsobí ako výkonný tajomník tejto medzinárodnej včelárskej federácie. Súčasťou výstavy bola aj medzinárodná súťaž medov, kde slovenskí včelári opäť potvrdili vynikajúcu kvalitu našich produktov a získali spolu 6 medailí.  Počas 3 dní prednášok v dvoch simultánne prebiehajúcich sekciách odznelo množstvo zaujímavých odborných referátov, vrátane dvoch plenárnych prednášok účastníkov zo Slovenska.

Späť