Univerzita v Debrecíne ocenila SPU a doc. Julianu Molnárovú

vložil: Jozef Polák

Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo 5. septembra pri príležitosti 150. výročia založenia poľnohospodárskeho vzdelávania na Univerzite v Debrecíne, Maďarsko, bola ocenená Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a doc. Juliana Molnárová.

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite bola na návrh Vedeckej rady Fakulty poľnohospodárstva, potravinárstva a environmentálneho manažmentu (FPPEM) udelená Cena Pro Meritis Interfacultatis za dlhoročnú spoluprácu v oblasti vedy, výskum a vzdelávania. Za SPU cenu prevzal poverený prorektor pre informatizáciu a rozvoj univerzity doc. Tomáš Tóth.

V rámci slávnostného zasadnutia Vedeckej rady a Akademického senátu FPPEM bol na návrh Vedeckej rady Univerzity v Debrecíne udelený titul čestná profesorka doc. Juliane Molnárovej, bývalej zamestnankyni Katedry rastlinnej výroby Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU.

Späť