Tobiáš Komanický člen poľovníckeho krúžku pri Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat reprezentoval, FAPZ v sútaži poľovníckych trubačov.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 3.6.2017 sa v obci Hronsek konal 3. ročník Česko - Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov. Súťaž sa organizovala pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu a Obvodnej poľovníckej komory v Banskej Bystrici.

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu reprezentoval študent Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, odboru Špeciálne chovateľstvo, člen poľovníckeho krúžku Buteo pri Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, Tobiáš Komanický. V kategórii sólisti na poľovnícke rohy B sa v medzinárodnej konkurencii umiestnil na 5. mieste spomedzi 34 súťažiacich. Gratulujeme!

 Diplom

Späť