Rektor poďakoval odstupujúcemu dekanovi

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dňa 2. februára 2015 odovzdal za prítomnosti členov Akademického senátu                a nového vedenia FAPZ SPU v Nitre končiacemu dekanovi  Dr.h.c. prof. Ing. Danielovi Bírovi, PhD. ďakovný list a Pamätnú medailu SPU.

Späť