Promócie na FAPZ

vložil: Jozef Polák

Dňa 4. 7. 2018 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom prvého  - bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Slávnostnej promócie sa v dennej forme štúdia zúčastnilo 196 absolventov, z toho 27 zo študijného  programu Špeciálne chovateľstvo,   18 zo študijného programu Manažment rastlinnej výroby, 33 absolventov zo študijného programu Manažment živočíšnej výroby, 15 absolventov študijného programu Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 65 absolventov zo študijného programu Výživa ľudí, 21 absolventov zo  študijného programu Hipológia, 17 zo študijného programu Všeobecné poľnohospodárstvo.

V externej forme bolo promovaných 61 absolventov, z toho 3 zo študijného programu Hipológia, 21 zo študijného programu Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 22 zo študijného programu Výživa ľudí a 15 zo študijného programu Všeobecné poľnohospodárstvo.

Späť