Promócie na FAPZ

vložil: Jozef Polák

Dňa 6. 6. 2018 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom druhého  - inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Slávnostnej promócie sa v dennej forme štúdia zúčastnilo 193 absolventov, z toho 32 zo študijného  programu Špeciálne chovateľské odvetvia,                       10 zo študijného programu Manažment rastlinnej výroby, 21 absolventov zo študijného programu Manažment živočíšnej výroby, 21 absolventov študijného programu Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 67 absolventov zo študijného programu Výživa ľudí, 16 absolventov zo  študijného programu Výživa a ochrana rastlín, 20 zo študijného programu Výživa zvierat a krmivárstvo a 6 zo študijného programu Agroekológia.

V externej forme bol promovaný 1 absolvent zo študijného programu Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Späť