Prof. Nina Brutch na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín

vložil: Jozef Polák

V piatok 23. marca na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín prof. Nina Brutch z Ruského inštitútu genetických zdrojov rastlín (VIR) mala prednášku na tému „Genetické zdroje ľanu (Linum usitatissimum L.) v kolekcii VIR, orientované na rôzne požiadavky šľachtenia, s výberom odrôd pre pôdnu remediáciu znečistenú ťažkými kovmi“. Poslucháči boli oboznámení s históriou založenia kolekcií genetických zdrojov v inštitúte a princípmi ich dopĺňania a uchovávania v súčasnosti. Taktiež Prezentované bolo široké spektrum rôznych znakov rastlín ľanu dôležitých pre rôzne smery šľachtenia tejto plodiny. Rovnako boli diskutované problémy spojené so znečistením prostredia ťažkými kovmi a možnými cestami využitia rastlín ako akumulátorov ťažkých kovov pre remediáciu prostredia.

Späť