Prezentácia FAPZ na Gymnáziách v Báčskom Petrovci a v Kovačici

vložil: Jozef Polák

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre sa 6. a 7. decembra 2018 spoločne s ďalšími piatimi fakultami našej univerzity zúčastnila prezentácie ponuky vzdelávania na gymnáziách vyučujúcich v slovenskom jazyku v Srbskej Vojvodine. Spoločný tím univerzity viedol poverený prorektor SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS doc. Ing. Milan Šimko, PhD. Fakultu na podujatí zastupovali prodekan pre štúdium a zahraničné vzťahy Ing. Ján Gažo, PhD. a študent 3. ročníka Bc. štúdia Marek Krajčík. Prvou zastávkou vo Vojvodine bolo Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci ktoré bude v budúcom roku oslavovať 100 rokov od svojho založenia. Počas tohto obdobia položilo gymnázium svojou vysoko profesionálnou výchovno-vzdelávacou prácou základy pre vysokoškolské štúdium významným vedcom, umelcom, lekárom, inžinierom, spisovateľom a mnohým iným osobnostiam, ktorí boli a v súčasnosti sú nositeľmi spoločenského a kultúrneho života Slovákov nielen v Srbsku, ale aj vo svete. V rámci gymnáziom organizovaného 10. ročníka Veľtrhu vzdelávania sa záujemci o štúdium na FAPZ zoznámili s informáciami o študijných programoch fakulty, prijímacom konaní, o študentskom živote na fakulte, o možnostiach ubytovania, ale aj o uplatnení absolventov v praxi.

Druhou zastávkou v Srbsku bolo Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici, kde sa pripravujú na ďalšie štúdium študenti s vyučovacím jazykom srbským a slovenským. Kovačica je najväčšie slovenské centrum vojvodinského Banátu. Obyvatelia si už vyše dvoch storočí úspešne zachovávajú a pestujú svoje slovenské tradície a kultúru. Umenie a kultúru Kovačičanov, ako aj všetkých vojvodinských Slovákov preslávili vo svete známi kovačickí insitní maliari.

Vďaka neustálej aktivite, ktorú vyvíjajú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny na kultúrnom poli, poznáme dnes Slovákov v Srbsku ako vyspelú menšinu, ktorá si hlboko váži svoju históriu, zachováva si svoje tradície a ktorá suverénne rozvíja svoje schopnosti a tvorivosť v rámci úsilia o zachovanie slovenskosti, vlastnej identity a hrdosti na svoje slovenské korene.

Späť