Prednáška s Jean-François Castellom

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 23.9.2015 navštívil SPU v Nitre na pozvanie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov popredný francúzsky odborník na problematiku vplyvu klimatických zmien a znečistenia ovzdušia na poľnohospodárske plodiny Dr. Jean-François Castell. Dr. Castell  je pedagógom na Paris Institute of Technology of Life, Food and Environmental Sciences (INRA AgroParisTech) v Paris-Grignon, kde prednáša predmety  bioklimatológia, agrometeorológia a ekofyziológia. Na Katedre rastlinnej výroby predniesol prednášku na tému: Climate change and air pollution what danger coming for the agriculture? V živej diskusii po prednáške odpovedal na otázky prítomných študentov a pedagógov. Na záver jeho návštevy si spolu so zástupkyňou Francúzskeho veľvyslanectva p. Marie-Flore Michel  prezreli novo vybudované priestory a laboratória AgroBioTech centra, pričom sa diskutovalo o ďalších možnostiach spolupráce SPU s výskumnými pracoviskami vo Francúzsku.

Návšteva Dr. Castella na FAPZ SPU v Nitre sa realizovala v súvislosti s jeho účasťou na Francúzsko-Slovenskom seminári s názvom: „Zoči – voči klimatickým hrozbám“ organizovaným SHMU v Bratislave a Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave. Seminár v Bratislave, ako aj prednáška na SPU v Nitre boli realizované v rámci príprav na 21. konferenciu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy pod názvom COP21. Táto očakávaná a dôležitá konferencia sa uskutoční začiatkom decembra v hlavnom meste Francúzska a má za cieľ dosiahnuť všeobecne záväznú dohodu udržať globálne oteplenie pod hranicou 2 °C. Na tomto podujatí očakávajú až 40-tisíc účastníkov, zástupcov vládnych a mimovládnych orgánov a organizácií a občianskych združení.  Predpokladá sa, že zástupcovia štátov a vlád v Paríži uznajú, že je potrebné minimálne akceptovať skutočnosť, že vývoj globálneho otepľovania dospel do stavu, kedy si svet nemôže dovoliť, aby si niekto nárokoval na výnimky. Jednoznačným výstupom má byť dohoda na kategorickom a spoločnom prístupe k riešeniam, ktoré budú záväzné pre všetkých. Konkrétne ide napríklad o rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, recyklovanie odpadov a obmedzenie odlesňovania.

 

Ing. Ján Gažo, PhD.

Prodekan pre zahraničné vzťahy a prax

Späť