Nitrianske univerzitné dni 2017

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dies Universitatum Nitriensium 2017
tl_files/fapz/galleries/NUD_program2017.jpg    tl_files/fapz/galleries/NUD_superstar2017.jpg


22. 4. - 5. 5. 2017

Z PROGRAMU

22. 4. 2017 sobota

 • Jarná cyklojazda mestom Nitra
Cyklojazda mestom s možnosťou návštevy inštalácie výstavy URB-I (Urban Ideas).
Miesto a čas konania: trasa Svätoplukovo námestie - Hidepark, 16:00 h
Zodpovedajú: M. Hefková (Rozbicyklujme Nitru), Ing. V. Vaculová (AS SPU)

24. 4. 2017 pondelok

 • Zober batoh a vycestuj na stáž
Prezentácia zahraničných dobrovoľníckych stáží, ktoré ponúka mládežnícka organizácia  AIESEC a možnosť dozvedieť sa viac o zahraničných projektoch s urýchleným procesom vycestovania. Registrácia a info meeting už priamo na mieste!
Miesto a čas konania: vstupná hala UKF, Tr. A. Hlinku 1, 8.00 – 17.00 h
Zodpovedá: Bc. K. Fedáková (AIESEC Nitra)
 
 • Cesta Erasmus svetom
Spoznaj zákutia sveta cez program Erasmus+ očami študentov, ktorí už vycestovali alebo majú skúsenosti so zahraničnými študentmi. Diskusia pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+
Miesto a čas konania: zasadačka pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 13.00 – 15.00 h
Zodpovedajú: Bc. K. Lauková (ESN SUA), Mgr. A.Sulíková (SPU)
 
 • Sociálna práca s ľuďmi bez domova
Predstavenie metód sociálnej práce s ľuďmi bez domova, nových prístupov a trendov v práci s ľuďmi bez domova. Predstavenie podmienok a možností ich resocializácie a uplatnenia sa na trhu práce.
Miesto a čas konania: Katedra sociálnej práce a sociálnych vecí FSVaZ UKF, Kraskova 1, 11.00 – 12.30 h
Zodpovedajú: PhDr. K. Minarovičová, PhD., PhDr. E. Gažiková, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)
 
 • Volejbalový zápas SPU – UKF (ženy a muži)
      Miesto a čas konania: Športová hala SPU, Čsl. armády1, 16.00 h – ženy, 18.00 h - muži
Zodpovedajú: Ing. M. Štrbavý (SPU),  Mgr. Ľ. Paška, PhD. (KTVŠ PF UKF)
 
 • Melange
Vernisáž výtvarných kresieb a fotografií študentov.
Miesto a čas konania: Galéria na schodoch KK FF UKF v Nitre, Hodžova 1, 17.00 h
Zodpovedá: doc. Mgr. M. Ballay, PhD. (KK FF UKF)
 
 • Myšlienky môjho dvadsaťročného JA
Diskusia s autormi knihy Hlava 20 Jurajom Gagom a Andrejom Krúpom o tom, ako vnímajú dnešný svet mladí ľudia.
Miesto a čas konania: Kongresové centrum, ŠD A. Bernoláka SPU,  17.00 h
Zodpovedá: Ing. F. Tirpák (AS SPU)
 
 • Nočný výstup na Zobor
Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 19.00 h
Zodpovedajú: A. Bekmatov, L. Beňová (ŠP UKF), Ing. K. Candráková (AS SPU)
 
 

25. 4. 2017 utorok

 • Čínsky príbeh – čínsky Tibet
Výstava fotografií zavedie návštevníkov do ďalekých východných krajín – Tibetu a Číny. Podujatie pripravené v spolupráci s Konfuciovým inštitútom v Bratislave potrvá do 9. mája.
Miesto a čas konania: priestory pod aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.00 h
Zodpovedá: Mgr. V. Valach (SPU)

 • Florbalový zápas medzi študentmi UKF a SPU
Miesto a čas konania: Športová hala SPU, Čsl. armády 1,  13.00 h
Zodpovedajú: PaedDr. P. Horička, PhD. (KTVŠ PF UKF), Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU)

 • Zoznámte sa: Nitrianske centrum dobrovoľníctva
NCD je organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj dobrovoľníctva v Nitre. Jej poslaním je informovať verejnosť o dobrovoľníctve, zvýšiť jeho hodnotu v očiach spoločnosti a pripomenúť, že je všade okolo nás. NCD získava nových dobrovoľníkov, ktorých vzdeláva, vedie a umožňuje im rásť.
 Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 17.00 h
Zodpovedajú: L. Semanková (NCD), Ing. M. Žigrai (SPU)

 • Futsalový zápas SPU – UKF
Miesto a čas konania: Športová hala SPU, 19.00 h
Zodpovedajú: Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU), PaedDr. P. Horička, PhD. (KTVŠ PF UKF)

 • Superstar nitrianskych univerzít
      Spevácka súťaž študentov oboch nitrianskych univerzít v interpretácii populárnych piesní. Súťaž bude sprevádzaná vystúpeniami známych slovenských kapiel: BijouTerrier, Billy Barman, NeverBack, Peter Bedrich & Band.
Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 18.00 h
Zodpovedajú: Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF), V. Kyselová, Mgr. I. Vasiľovský (ŠP UKF)


26. 4. 2017 streda

 • Po stopách tereňáka
Cieľom prednášky terénneho sociálneho pracovníka mestského úradu v Nitrej Mgr. Alexandra Kamenského je predstaviť praktický výkon tohto povolania v rodinách a marginalizovaných rómskych komunitách. Bude tiež hovoriť o intervenciách, dobrej praxi a dilemách, ktoré jeho práca prináša.
Miesto a čas konania: miestnosť A-316, KSPaSV FSVaZ v Nitre, Kraskova 1, 7.30 – 9.00 h
Zodpovedá: Mgr. M. Halásová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 • Študentská kvapka krvi na SPU
Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna služba v Nitre.
Miesto a čas konania: Kongresová sála ŠD A. Bernoláka SPU, 8.00 - 12.00 h
Zodpovedajú: Ing. M. Gubáňová, PhD., Ing. M. Žigrai (SPU)

 • Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti na SPU v Nitre
Pod záštitou dekanov jednotlivých fakúlt sa na SPU konajú fakultné študentské vedecké konferencie. Ich cieľom je poskytnúť študentom príležitosť verejne pred odborným auditóriom prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.
Miesto a čas konania: fakulty SPU, 8.00 – 14.00 h
Zodpovedajú: fakultní koordinátori

 • Staň sa dobrovoľníkom
Rada študentov FSVaZ a Mládež Slovenského Červeného kríža organizujú prezentáciu svojich aktivít spojenú s ukážkami poskytovania prvej pomoci. Cieľom podujatia je motivovať študentov k dobrovoľníckym aktivitám prostredníctvom Červeného kríža.
Miesto a čas konania: vstupná hala FSVaZ v Nitre, Kraskova 1, 9.00 – 12.00 h
Zodpovedá: Adrián Hráček (Rada študentov FSVaZ), Viktória Šutová (Mládež Slovenského Červeného kríža)
 
 • Budúcnosť Európskej únie – prednáška spojená s diskusiou
S prednáškou vystúpi francúzsky veľvyslanec na Slovensku J. E. Christophe Léonzi a jeho hosť, významný francúzsky politológ, Nicolas Tenzer (tlmočenie zabezpečené).
Miesto a čas konania: Akropola FF UKF, Hodžova 1, 10.45 – 12.30 h
Zodpovedá: doc. PhDr. E. Švarbová, PhD. (KROM FF UKF

 • XV. medziuniverzitné preteky vo vodnom slalome
Miesto a čas konania: rieka Nitra pri ŠD Nitra UKF, 11.00 h  
Zodpovedajú: S. Slováková, T. Horná (ŠP UKF)

 • Islandské inšpirácie
Prednáška Bc. Barbory Hurtišovej, pracovníčky Združenia STORMz zameraná na komunitnú sociálnu prácu s mládežou v mestách Reykjavík a Akureyri na Islande. Organizácie poskytujúce služby mladým ľuďom navštívila 4. – 9. apríla 2016 počas stáže v rámci projektu „Ako pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande?“ Projekt bol realizovaný občianskym združením Mládež ulice. Cieľom je predstaviť inšpiratívne prístupy, ktoré by sa dali uplatniť aj v našich podmienkach.
Miesto a čas konania: miestnosť A-318, KSPaSV FSVaZ v Nitre, Kraskova 1, 13.00 – 14.45 h
Zodpovedá: Mgr. M. Halásová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)

 • Gulášovica
Súťaž o najlepší študentský guláš. Zapoj sa a vyskladaj svoj dream team, ktorý vie ako má chutiť guláš snov. Buď výnimočný, jedinečný a presvedč súperov i porotu o svojom kulinárskom umení. O kultúrny program sa postará Divadielko na Osmičke.
Miesto a čas konania: priestory pred ŠD A. Bernoláka SPU, 14.00 – 20.00 h
Zodpovedá: Ing. M. Sedmáková (AS SPU)

 • Jarný beh Nitrou
Tradičné bežecké podujatie na trase: Chrenovský most – chodník na Wilsonovom nábreží – Univerzitný most – a späť.
Miesto a čas konania: nábrežie rieky Nitry, 15.00 h
Zodpovedajú: doc. PaedDr. J. Broďáni, PhD.,  doc. PaedDr. V. Šutka, CSc. (KTVŠ PF UKF), Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU)

 • Dlhá cesta ku snu
Prednáška a diskusia s Michalom Meškom, jedným zo zakladateľov kníhkupectva Martinus o tom, ako udržať firemnú kultúru a ako vznikalo najväčšie kníhkupectvo na slovenskom internete.
Miesto a čas konania: SPU, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť A-02, 18.00 h
Zodpovedá: Bc. M. Petriľák (SPU)

 • SURVIVOR PARTY
Hudobno-tanečný večer určený študentom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre a všetkým ich univerzitným priateľom.
Miesto a čas konania: Mostná Pub Nitra, Mostná 15, 20.00 h
Zodpovedá: Adrián Hráček (Rada študentov FSVaZ)


27. 4. 2017 štvrtok

 • Zelený pohyb
Ako cestovať „nazeleno“? Aký vplyv majú rôzne druhy cestovania na naše životné prostredie? Ako sa zdravo hýbať? Príď a pohni sa s nami vpred!
Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, areál pred SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 - 15.00 h
Zodpovedajú: Ing. V. Vaculová, Ing. K. Candráková (AS SPU) 

 • Pamätihodnosti Nitry očami kunsthistorika
Prednáška/exkurzia je určená predovšetkým pre tých, ktorých zaujímajú kultúrne pamiatky mesta Nitra.
Miesto a čas konania: Mesto Nitra, Svätoplukove námestie,11.00 h
Zodpovedajú: PaedDr. E. Lehoťáková, PhD. (UVP FSŠ UKF), Ing. L. Hrubalová, PhD. (KCR FSŠ UKF) 

 • Dedinské hry
Ľudové súťaže pre študentov spojené s hudbou, zábavou a grilovačkou.
Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 18.00 h
Zodpovedajú: L. Žiačik, M. Priškin, S. Rosinský (ŠP UKF) 

 • Palmový olej vs. dažďové pralesy
Odborná prednáška a premietanie dokumentu o dopade používania palmového oleja na biodiverzitu dažďového pralesa v Indonézii, celosvetovú ekológiu a na zdravie človeka.
Miesto a čas konania:  prednášková miestnosť A-01, SPU, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 h
Zodpovedajú: Ing. M. Bibeň (SPU), Ing. K. Candráková (AS SPU)

 

29. 4. 2017 sobota 

 • Občan na bicykli
Diskusia cyklonadšencov
Miesto a čas konania: Trafačka, Janka Kráľa 65, 15.00 h
Zodpovedá: Ing. V. Vaculová (AS SPU)
 

2. 5. 2017 utorok

 
 • Hračka pre dieťa
Charitatívna zbierka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – zachovalé hračky, detské knižky, školské potreby, zachovalé šatstvo a obuv.
Miesto a čas konania: miestnosť A-12, KSPaSV FSVaZ v Nitre, Kraskova 1, 9.15 – 10.45 h
Zodpovedajú: prof. PhDr. M. Mojtová, PhD., PhDr. E. Gažiková, PhD., Mgr. N. Fellnerová, Mgr. J. Kušnieriková (KSPaSV FSVaZ)
 
 • Science Talks
Odborná prednáška hlavného partnera NUD 2017 – Slovenské elektrárne, a.s. - pre študentov na tému: Radón okolo nás.
Miesto a čas konania: Aula SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.00 – 11.00 h
Zodpovedajú: Ing. M. Žigrai (SPU), Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF)
 
 • Zoznámte sa: Nitrianske centrum dobrovoľníctva
NCD je organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj dobrovoľníctva v Nitre. Jej poslaním je informovať verejnosť o dobrovoľníctve, zvýšiť jeho hodnotu v očiach spoločnosti a pripomenúť, že je všade okolo nás. NCD získava nových dobrovoľníkov, ktorých vzdeláva, vedie a umožňuje im rásť.
Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, 17.00 h
Zodpovedajú: L. Semanková (NCD), Ing. M. Žigrai (SPU)
 
 • Street Workout Nitra
Diskusia s predstaviteľmi Street Workout Nitra o športe, ktorý sa dá robiť kdekoľvek.
Lebo preliezačky nie sú len pre deti.
Miesto a čas konania: Kongresové centrum, ŠD A. Bernoláka,  18.00 h
Zodpovedajú: Bc. J. Prišťák, Ing. M. Žigrai (SPU)
 
 • Ako si hľadať prácu v digitálnom svete
Prednáša Martin Menšík, marketingový manažér Profesia.sk.
Miesto a čas konania: poslucháreň A-02, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,  18.00 h
Zodpovedá: Bc. Marek Petriľák (SPU)
 
 • Party bus
Zážitková jazda mestom plná zábavy, hudby a súťaží.
Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 20.30 h
Zodpovedá: T. Horná, K. Busková (ŠP UKF)
 
 

3. 5. 2017 streda

 
 • Rómovia ako etnická skupina a spôsob ich života
Etnicita je súčasťou identity človeka. Za etnickú skupinu sa považujú i Rómovia, vyznačujú sa vlastným jazykom, kultúrou, zvykmi. Práve autorky Katedry sociológie FF UKF v Nitre  (Štrbová, Selická, Šarvajcová) sa rozhodli spracovať monografiu s názvom: Rómovia ako etnická skupina a spôsob ich života, v ktorej prezentujú i výsledky z výskumu, ktorý realizovali v segregovanej rómskej komunite - Orechov dvor.  Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s teoretickými, ale aj empirickými zisteniami. Autorky poukážu na problémy, ale aj pozitívne reakcie participantov, ktorí sa priamo zúčastnili vo výskume.
Miesto a čas konania: miestnosť 139, KS FF UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1, 10.00 h
Zodpovedajú: PhDr. M. Štrbová, PhD., PhDr. PaedDr. D. Selická, PhD. (KS FF UKF)
 
 • Univerzitný mapathon pre organizáciu Lekári bez hraníc (Príďte vyplniť biele miesta na mape sveta)    
Mapathon je stretnutie počas ktorého sa účastníci venujú digitálnemu mapovaniu nezmapovaných miest na svete. Používajú open source nástroj v online prostredí (OpenStreetMap), pomocou ktorého vytvárajú mapové vrstvy budov a ciest na podklade satelitných snímok. Úplní začiatočníci sa môžu naučiť pracovať s mapovým editorom, skúsenejší sa môžu ďalej rozvíjať. Podklady z mapathonu pomáhajú Lekárom bez hraníc v oblastiach kde práve pôsobia. Na mapathone sa účastníci dozvedia viac o tom, ako pracujú Lekári bez hraníc s mapou na miestach, ktoré sa spracovávajú.
Miesto a čas konania: miestnosť A-224 KEE FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 9.15 – 14:45 h
Zodpovedá: Mgr. M. Vojtek, PhD. (KEE FPV UKF)
 
 • PIKNIK FZKI 2017
Priateľské stretnutie s prednáškami v podobe pikniku v areáli dekanátu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Zaujímaví ľudia, diskusie a témy, hudobný program, limonády a iné.
Miesto a čas konania: areál Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Tulipánová 7, 11.00 h
Zodpovedajú: Ing. V. Vaculová (Študentská rada FZKI)
 
 • Karneval v Riu po slovensky - alegorický sprievod mestom
Prezentácia tanečných škôl, súborov oboch univerzít a záujmových združení Nitry.
Miesto a čas konania: trasa Svätoplukovo nám. – Štefánikova tr. - Tr. A. Hlinku – Akademická ul. – Bažant Majáles, 16.30 h
Zodpovedajú: Mgr. D. Bojdová (MsÚ Nitra), Ing. M. Žigrai (SPU), Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF)
 • Bažant Majáles
Miesto a čas konania: areál SPU v Nitre, Autoškola Akadémia, 15.00 h
 

4. 5. 2017 štvrtok

 
 • Zoborská stopa
Zábavno-náučné podujatie zamerané na orientáciu v teréne s využitím topografickej mapy, buzoly, kompasu a GPS na zaujímavej turistickej trase. Úlohou súťažných tímov bude riešiť rôzne úlohy priamo v teréne a na jednotlivých stanovištiach a prejsť stanovenú trasu v čo najkratšom čase. Víťazí tím s najlepším časom a najvyšším počtom bodov. Príďte sa zabaviť a stráviť čas v prírode.
Miesto a čas konania: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Kláštorská 134, 8.30 h
Zodpovedá: Mgr. J. Vojteková, PhD. (KEAE FPV UKF)
 
 • Prezentácia prieskumu a diskusia na tému triedenia odpadov v domácnosti
Ekologické povedomie Slovákov stále nie je na ideálnej úrovni. S triedením odpadov má problém mnoho ľudí, ktorí často nevedia, do ktorých nádob je potrebné jednotlivý odpad vhadzovať. Zákon priniesol aj farebné rozlíšenie zberných nádob alebo vriec, do ktorých má občan triediť. Vedia ľudia ako sa správne triedi a čo ich k tomu motivuje? Podujatie organizované Katedrou sociológie prezentuje výsledky vlastného prieskumu zameraného na ekologické povedomie ľudí. Cieľom podujatia je priblížiť hlavné problémy, motivácie a dôsledky súvisiace s odpadom, ktorý bežne v domácnosti produkujeme.
Miesto a čas konania: miestnosť 011, KS FF UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1, 10.00 h
Zodpovedá:  Mgr. M. Šarvajcová, PhD. (KS FF UKF)
 

5.5. 2017 piatok

 
 • Rusalka
Repríza autorskej inscenácie Študentského divadla VYDI.
Miesto a čas konania: Univerzitný tvorivý ateliér, B. Slančíkovej 1, 20.00 h
      Zodpovedá: doc. Mgr. M. Ballay, PhD. (KK FF UKF)
 
 
Nitrianske univerzitné dni (NUD) predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitry. Záštitu nad pätnástym ročníkom NUD prevzal prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor UKF, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitry. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003 - 2016, s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených štyroch subjektov.
Ďalším, nemenej dôležitým cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.
 

Termín:

22. 4. – 5. 5. 2017

 

Hlavný partner:

Slovenské elektrárne, a. s.

 

Partneri:

Agrokomplex – národné výstavisko, š.p.

ARRIVA NITRA a.s. 

Študentský parlament UKF

Konfuciov inštitút v Bratislave

Rozbicyklujme Nitru

Autoškola Akadémia

 

Mediálni partneri:

TV Nitrička

Nitra 24 – spravodajský portál

MY Nitrianske noviny

Náš čas - časopis UKF

Poľnohospodár - spravodajca SPU

Mediálne centrum FF UKF - Rádio Plus

Občas Nečas

IRŠ Mladosť

ITŠ Mladosť

RTVS Slovenský rozhlas

 

Organizačný výbor:

 

PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.

Ing. Miloš Žigrai

Mgr. Dagmar Bojdová

 

 

 

 

PhDr. Silvia Detvayová

doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.

Mgr. Roman Hrnčár

Ing. Kristína Candráková

Viktória Kyselová

 

 

 

Program Nitrianskych univerztiných dní 2017 vrátane sprievodných podujatí

Späť