Návšteva z Indie na Katedre pedológie a geológie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Katedra pedológie a geológie (KPG), Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) v období od 6 - 10 novembra hostila dvoch vysokoškolských učiteľov – prodekanov z Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies (RGUKT), Nuzvid, Andhra Pradesh, India. V rámci programu ERASMUS+ prezentovali možnosti spolupráce v oblasti bio-nano-technológií využiteľných v poľnohospodárskej produkcii. Spolupráca s RGUKT nastala medzi akademickými pracovníkmi univerzity už v rámci iného Európskeho projektu. Prvé výskumné a vývojové aktivity boli publikované a ďalšie výsledky naznačujú značný potenciál a možnosť intenzívnejšej spolupráce. Obe strany sa dohodli na ďalších krokoch pri príprave na spoločných publikáciách v oblasti využívania nanomateriálov (kovových nanočastíc, fulerénov, sol - gel materiálov a i.), výmene študentov, a ďalšieho rozvoja spolupráce a prípravy projektového zámeru,  ktorú by v blízkej budúcnosti malo zastrešiť aj memorandum o spolupráci. Súčasťou ich výmenného pobytu bola návšteva jednotlivých laboratórií katedry KPG, pracovné stretnutie s prodekanom pre zahraničné vzťahy a prax Ing. Jánom Gažom, PhD., ako aj predstavenie strategických výziev na rozšírenie spolupráce aj pre ďalšie katedry a fakulty pôsobiace na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Späť