Moldavská študentka absolvuje výskumný pobyt na IOBBB

vložil: Jozef Polák

Jej úlohou je zabezpečiť experimentálne aktivity na Inštitúte ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ), ktorý pripravil aj projekt v programe Erasmus+ v rámci medzinárodnej siete AgroBionet - Uchovanie a využívanie agrobiodiverzity pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života.

Ako nás informovala, odborné zameranie riešenia V rámci programu Erasmus+ absolvuje trojmesačný výskumný pobyt na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre Margareta Gutul, študentka Fakulty záhradníctva Štátnej poľnohospodárskej univerzity v Kišiňove, Moldavsko. Jej úlohou je zabezpečiť experimentálne aktivity na Inštitúte ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ), ktorý pripravil aj projekt v programe Erasmus+ v rámci medzinárodnej siete AgroBionet - Uchovanie a využívanie agrobiodiverzity pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života. Ako nás informovala, odborné zameranie riešenia výskumnej problematiky v rámci jej doktorandskej prípravy a súčasne aj výskumného pobytu je orientované na overenie vplyvu vrúbľovania hybridov rajčín na podnože niektorých voľne rastúcich druhov rajčín v kvalite plodov. Vrúbľovaním sa zabezpečuje najmä zvýšenie odolnosti hybridov proti bakteriálnym, hubovitým a vírusovým chorobám. Margareta Gutul počas svojho výskumného pobytu hodnotila antioxidačnú aktivitu plodov z rôznych hybridov rajčín v laboratóriách IOBBB FAPZ. Podľa jej slov, pre experimentálnu činnosť mala k dispozícii výborné technické a materiálne podmienky, priateľský a profesionálny kolektív, ako aj možnosť spolupracovať s účastníkmi výskumných pobytov z rôznych krajín. Vďaka tomu získala ďalšie skúsenosti, kontakty a informácie o nových prístupoch k hodnoteniu tradičných a menej známych druhov rastlín pre ich praktické využitie. Získané výsledky z experimentálnej činnosti si doplnila a rozšírila aj účasťou na prednáškach a konzultáciách z predmetu agrobiodiverzita pod vedením doc. Jána Brindzu. Počas pobytu sa zapojila aj do rôznych odborných aktivít, seminárov, prednášok či výstav.

„Veľkým prínosom sú pre mňa nové poznatky o výskume v stanovení antioxidačnej kapacity pomocou metódy DDPH, získané praktické zručnosti s aplikáciou štatistických metód a obrazovej analýzy, ktoré využijem pri dokončení dizertačnej práce a vo svojej pedagogickej činnosti,“ hodnotí prínosy pobytu moldavská študentka.

moldavsko

Margareta Gutul počas výskumného pobytu hodnotila antioxidačnú aktivitu plodov rajčín

Foto: IOBBB

Späť