Konferencia Sarajevo, Bosna a Hercegovina

vložil: Jozef Polák

V dňoch 25-27. 4. 2018 sa v Sarajeve, Bosna  a Hercegovina,  uskutočnila konferencia “ International Conference on Advances in Plant Sciences ICAPS 2018”. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnili výskumníci reprezentujúci rôzne odvetvia rastlinných vied zo 14 krajín Európy, Ázie a Afriky hostila International University of Sarajevo. Na konferencii sa organizačne podieľala aj pracovníčka FAPZ SPU Dr Oksana Sytar, ktorá bola členkou organizačného výboru a moderovala aj jednu zo sekcií. Okrem nej sa na konferencii zúčastnili a svoje výsledky prezentovali pracovníci Katedry fyziológie rastlín Prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a  Doc. Ing. Marek Živčák, PhD. Posledný menovaný predstavil výskumné aktivity pracoviska  v oblasti fenotypovania v jednej z otváracích kľúčových prednášok. Na podujatí, mimo domácich účastníkov a účastníkov z krajín EÚ mali veľmi silné zastúpenie účastníci z Turecka, Arabských krajín, krajín severnej Afriky a Indonézie čo umožnilo propagáciu aktivít pracoviska v širšom geografickom priestore. Konferencia bola aj jedinečným miestom pre vedecké diskusie a neformálne stretnutia a rozhovory s výbornou atmosférou. Účastníci si tak okrem najnovších vedeckých poznatkov a inšpirácie pre vedeckú prácu domov priniesli aj viacero nových kontaktov a ponúk pre medzinárodnú spoluprácu. Súčasťou bola aj exkurzia v novo vybudovanom výskumnom centre hostiteľskej univerzity.

Späť