30-te terénne geologicko – pôdoznalecko - botanické cvičenie.

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala v dňoch 18.-21.10.2018 v poradí už 30-te terénne geologicko – pôdoznalecko - botanické cvičenie vo vybraných lokalitách Slovenska. Bolo zamerané na overovanie teoretických vedomostí študentov, ktoré nadobudli počas doterajšieho štúdia na univerzite, priamo v teréne. Cvičenia sa zúčastnilo 92 študentov zo všetkých fakúlt univerzity. Stalo sa už tradíciou, že počas cvičenia sa k súčasným študentom pridávajú aj absolventi našej univerzity, ktorí si pripomínajú takto bezstarostné a krásne roky štúdia na našej Alma Mater. Prvý deň bol venovaný južným svahom Nízkych Tatier. Z Bystrej doliny sme vystúpili na Chatu M. R. Štefánika. Počasie nám prialo a preto nebol problém študovať geologický podklad, pôdy a vegetáciu daného územia. Časť výpravy absolvovala výstup aj na Ďumbier (najvyšší vrch Nízkych Tatier – 2.043 m), z ktorého bol nádherný výhľad na polovicu Slovenska. Druhý deň sme navštívili Vysoké Tatry. Stúpali sme z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom pod Gerlachom, najvyšším vrchom Slovenska (2.654 m). Krásne októbrové počasie nám umožnilo priamo v teréne študovať žulu a kryštalické bridlice, vytvárajúce stavebný materiál toho čarovného miesta Slovenska. Tretí deň sme navštívili Západné Tatry, konkrétne Račkovú dolinu. S poľutovaním však musíme skonštatovať, že tento prekrásny kút národného parku sa nadmernou ťažbou dreva pomaly premieňa na územie zdevastované ťažkými mechanizmami s ojedinele sa vyskytujúcou vegetáciou. Rovnako nám zostalo smutno aj pri pohľade na zamknutý Hotel Akademik, učebno-výcvikové zariadenie a rekreačné stredisko patriace našej univerzite.

Atmosféru podujatia sprevádzalo nefalšované nadšenie a zanietenosť účastníkov po praktických vedomostiach, ale aj spoznávanie sa navzájom a vytvorenie výbornej  partie.

Späť