FAPZ na výstave Kam na vysokú v Žiline 2018

vložil: Jozef Polák

Ďalšou zastávkou na trase prezentačných výstav pre stredoškolákov a ich rodičov „Kam na vysokú 2018“ sa stala 1. februára 2018 Žilina. V priestoroch hotela Slovakia sa opäť zišli zástupcovia fakúlt univerzít a vysokých škôl z Českej a Slovenskej republiky, aby predstavili ponuky vzdelávania pre nádejných vysokoškolákov. Tím Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre aj tentokrát úspešne realizoval prostredníctvom prednášok, stretnutí za okrúhlym stolom a najmä individuálnych konzultácií odborné poradenstvo pre všetkých záujemcov o štúdium na fakulte.

Späť