FAPZ na výstave Kam na vysokú 2018 tentokrát v Prešove

vložil: Jozef Polák

Z metropoly stredného  Slovenska z Banskej Bystrice sa  v rámci plánovanej trasy prezentačných výstav pomaturitného a celoživotného vzdelávania „Kam na vysokú 2018“  prezentačný tím  fakulty presunul do metropoly Šariša.  V  Prešove v priestoroch Spojenej škole na ulici Ľ. Podjavorinskej 22  tím Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre aj tentokrát,  pre všetkých záujemcov o štúdium na fakulte, úspešne realizoval  plánované aktivity súvisiace s odborným poradenstvom o možnostiach štúdia, uplatnení absolventov a o voľnočasových aktivitách našich študentov.

Späť