Konferencia Dni výživy zvierat 2015

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 17. a 18.9. 2015 sa v Liptovskom Jáne konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Dni výživy zvierat 2015. Konferencia bola venovaná 60. Výročiu založenia samostatnej Katedry výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat a 100. Výročiu narodenia jej zakladateľa prof. Ing. Jána Labudu, DrSc. Tradičnej konferencie sa aktívne zúčastnili rovnomenné pracoviská zo Slovenskej a Českej republiky. V rámci konferencie bola dekanom FAPZ SPU v Nitre doc. Ing. Petrom Ondrišíkom, PhD. pokrstená publikácia, vysokoškolská učebnica „Konzervovanie a úprava krmív“, ktorú spracovali pedagogickí pracovníci Katedry výživy zvierat pod vedením Dr.h.c. prof. Ing. Daniela Bíra, PhD.

 

Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre

Späť