Apidologický kongres EurBee v Gente

vložil: Jozef Polák

V dňoch 18. až 20. septembra 2018 sa v belgickom Gente uskutočnil apidologický kongres EurBee. Toto v poradí už ôsme stretnutie včelárskych odborníkov nadväzovalo na predchádzajúce apidologické kongresy konané v Udine, Prahe, Belfaste, Ankare, Halle, Murcii a Kluži. Konferencie EurBee sa konajú každé dva roky a sú významným medzinárodným fórom na diskusiu o najnovších a najdôležitejších výsledkoch výskumu včiel. Stretnutia spájajú vedcov z rôznych oblastí a slúžia ako miesto na výmenu myšlienok a zistení pochádzajúcich zo základného a aplikovaného výskumu.

Kongresy EurBee sa stali najvýznamnejšou udalosťou pre odborníkov skúmajúcich rôzne aspekty života opeľujúceho hmyzu a ich reakcií na zmeny životného prostredia. Miestom konania 8. Kongresu Eurbee sa stala Univerzita v Gente, ktorá je už dlhodobo najprestížnejšou belgickou univerzitou, nachádzajúcou sa aktuálne na 61. mieste Šanghajského rebríčka najvýznamnejších akademických inštitúcií sveta. V rámci univerzity pôsobí aj výskumné a projektové konzorcium Honeybee Valley, špecializované na včelársky výskum a pomoc včelárskej praxi.

Na tohoročnom kongrese sa zúčastnilo viac ako 400 výskumníkov, ktorí si počas 3 dní mohli vypočuť viac ako 160 prednášok. Dva dni pred začiatkom Kongresu EurBee sa v priestoroch Univerzity v Gente konala aj 14. Konferencia včelárskej vedeckej organizácie COLOSS, na ktorej sa diskutovalo o trendoch a spolupráci v oblasti včelárskeho výskumu v najbližšom období.

Včelársky výskum na SPU zastupoval na oboch konferenciách doc. Róbert Chlebo, priamy účastník všetkých doterajších Kongresov EurBee. Popri SPU sa prezentovali aj ďalší účastníci zo Slovenska z UVLF v Košiciach a SAV.

Späť