15th International Workshop „Research in Pig Breeding“ Kostelec nad Orlicí.

vložil: Jozef Polák

V dňoch 18. – 19. 10. 2018 sa  zamestnanci Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zúčastnili 15. medzinárodného workshopu „Research in Pig Breeding“ v Kostelci nad Orlcí, ktorú organizuje Výskumný ústav živočíšnej výroby Praha Uhříněves. Katedru špeciálnej zootechniky reprezentovali prof. Ing. Ondrej Debrecéni CSc., prof. Ing. Juraj Mlynek CSc., Ing. Ondřej Bučko PhD. a Katedru veterinárskych disciplín Ing. Ivan Imrich.

Program konferencie bol rozdelený do plenárnej a posterovej sekcie, v rámci ktorých boli účastníkmi konferencie hodnotené najlepšie príspevky. V posterovej sekcii sme získali cenu za najlepší poster s témou „Pork Fatty Acid Composition of Mangalitsa Breed „ s autorským kolektívom Imrich,I. – Mlyneková, E. –Mlynek, J. – Borsos, A. – Guranič, J.

Späť