Účasť na konferencii „Životné podmienky a zdravie 2018“, SR

vložil: Jozef Polák

Pracovníci Katedry výživy ľudí FAPZ sa aktívne zúčastnili 26. medzinárodnej konferencie „Životné podmienky a zdravie 2018“ v Novom Smokovci, Vysoké Tatry, SR. Konferenciu organizovala v dňoch 1.-3. októbra 2018 Slovenská lekárska spoločnosť a Ústav hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. Program konferencie bol zameraný na témy: Epidemiológia a prevencia chronických chorôb, Výživa a výživový stav, Životné prostredie a zdravie, Hluk v životnom prostredí, Ochrana a podpora zdravia detí a mládeže, Ochrana zdravia pri práci.

Späť