Vedecká rada

 

Interní členovia:

 

01.

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD

predseda VR FAPZ SPU v Nitre

02.

doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

prodekan FAPZ SPU v Nitre

03.

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

prodekan FAPZ SPU v Nitre

04.

doc. Ing. Milan Šimko, PhD.

prodekan FAPZ SPU v Nitre

05.

Ing. Ján Gažo, PhD. 

prodekan FAPZ SPU v Nitre

06.

doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.

vedúci KGPB FAPZ SPU v Nitre

07.

Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

KVZ FAPZ SPU v Nitre

08.

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

vedúci KŠZ SPU v Nitre

09.

prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

KAVR FAPZ SPU v Nitre

10.

prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

vedúci KRV FAPZ SPU v Nitre

11.

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

KFR FAPZ SPU v Nitre

12.

prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

vedúci KOR FAPZ SPU v Nitre

13.

prof. Ing. Magdaléna Lacko Bartošová, CSc. 

vedúca KUPH FAPZ SPU v Nitre

14.

prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. 

KŠZ FAPZ SPU v Nitre

15.

prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

vedúci KB FAPZ SPU v Nitre

16.

doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.

vedúci KHMHZ FAPZ SPU v Nitre

17.

prof. Ing. Otto Ložek, CSc.

vedúci KAVR FAPZ SPU v Nitre

18.

prof. Ing. Vladimír Tančín, DrSc.

vedúci KVD FAPZ SPU v Nitre

19.

prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. 

KGPB FAPZ SPU v Nitre

20.

prof. Ing. Elena Horská, Dr.

dekanka FEM SPU v Nitre

21.

prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

vedúci KFŽ FBP SPU v Nitre

22.

Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.

prodekan TF SPU v Nitre

23.

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

dekanka FZKI SPU v Nitre

24.

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

dekanka FEŠRR SPU v Nitre

 

 


Externí členovia:

 

 

24.

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. 

JU České Budejovice

25.

Ing. Milan Chudý

Víno Chudý

26.

Ing. Peter Brezovský, CSc.

riaditeľ VPP Kolíňany

27.

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

CVRV Piešťany

28.

doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.  

CVŽV  Nitra

29.

Ing. Michal Horný, PhD.

riaditeľ Štátneho žrebčína Topoľčianky

30.

Ing. Peter Horňáček

PD Neverice

31.

Ing. Rudolf Nádašský 

predseda PD Špačince

32.

MUDr. Pavol Poliačik, PhD.

prednosta kardiologickej  kliniky FN Nitra

33.

Ing. Peter Schultz

predseda PD Mojmírovce

34.

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

dekan FAPPZ CZU Praha

35.

doc. Ing. Pavel Ryant, PhD.

dekan AF MU Brno

 

 


Tajomníčka VR:

 

 

 

Ing. Zuzana Paštiaková

tajomníčka FAPZ SPU v Nitre