Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Od 25. do 29. júna 2019 Flora expo centrum v Burgase (Bulharsko) hostilo medzinárodnú konferenciu zameranú na aktuálne otázky poľnohospodárskej výroby a produkcie potravín. Svoje príspevky prezentovali vedci z 23 krajín sveta.

vložil: Jozef Polák

Od 12. do 14. júna 2019 prezentoval v rámci kongresu NUTRICON2019 (Ohrid, Macedónsko) vedecký kolektív Katedry genetiky a plemenárskej biológie, FAPZ, SPU v Nitre v zložení prof. Radovan Kasarda, prof. Anna Trakovická a Ing. Nina Moravčíková výsledky spolupráce s doc. Radoslavom Židekom, FBP, SPU v Nitre na témy:

vložil: Jozef Polák

Oddelenie pre doktorandské štúdium v oblasti živočíšnej výroby a potravinárstva Univerzity Padova (Taliansko) v spolupráci s Asociáciou pre živočíšnu výrobu a vedu (ASPA) usporiadali na pôde Katedry agronómie, prírodných zdrojov, zvierat a životného prostredia (DAFNAE) Univerzity Padova Oddelenie pre doktorandské štúdium v oblasti živočíšnej výroby a potravinárstva Univerzity Padova (Taliansko) v spolupráci s Asociáciou pre živočíšnu výrobu a vedu (ASPA) usporiadali na pôde Katedry agronómie, prírodných zdrojov, zvierat a životného prostredia (DAFNAE) Univerzity Padova 

vložil: Jozef Polák

Na výstavisku Agrokomplex sa 31. mája uskutočnil šiesty Chovateľský deň ošípaných s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 5. 6. 2019 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom druhého  - inžinierskeho stupňa

Počet návštev FAPZ
Online:
6
Návštev dnes:
60
Návštev celkovo:
181038
Počítané od:
 15.02.2016