Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Mlieko vo výžive ľudí je názov novej knihy, ktorú napísal Ing. Ján Keresteš a kolektív. Pred jej uvedením do života, ktoré sa bude konať 12. mája v priestoroch Spojenej školy v Nitre, ju autor predstavil a podaroval rektorovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Umožniť osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem, sprostredkovať prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach, organizovať informatívne prednášky  a neopakovateľné možnosti vytvárania kontaktov, je hlavným cieľom Dňa kariéry na SPU, ktorý už tradične organizuje Kariérne centrum SPU. Ten tohtoročný sa konal 6. apríla.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 24. marca 2016 sa v posluchárni A-01 uskutočnilo zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 22. marca 2016 sa v Kongresovej sále SPU v ŠD Antona Bernoláka konal seminár o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom, pod záštitou dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a  Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Počet návštev FAPZ
Online:
9
Návštev dnes:
141
Návštev celkovo:
163396
Počítané od:
 15.02.2016