Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Vážení členovia akademickej obce a zamestnanci FAPZ SPU v Nitre, dovoľujem si Vám oznámiť výsledok volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák

Na 23. seminári „Aktuálne otázky pestovania liečivých, aromatických a koreninových rastlín“, ktorý sa uskutočnil na výstavisku Flora Olomouc v dňoch 22. a 23. novembra 2018

vložil: Jozef Polák

Dňa 20.11.2018 sa konal Deň kariéry SPU v Nitre. Popri centrálnom programe vo forme špecializovaných workshopov a fyzickej prezentácii firiem organizovali jednotlivé fakulty sprievodné podujatia vo forme prednášok pre študentov.

vložil: Jozef Polák

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 rektorka SPU doc. Klaudia Halászová ocenila študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

vložil: Jozef Polák

V rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky sa 6. 11. 2018 už po druhýkrát konalo na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín podujatie, zamerané na prezentovanie výskumu študentom stredných škôl.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
1
Návštev celkovo:
149914
Počítané od:
 15.02.2016