Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

V rámci riešenia medzinárodného Európskeho projektu financovanom v rámci programu Horizon 2020  s názvom “Euorpean Plant Phenotyping Network 2020” sa na pôde Wageningen University, Holandsko, uskutočnilo v dňoch 7. - 10. mája 2019 výročné stretnutie (Annual Meeting).

vložil: Jozef Polák

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala v dňoch 2.- 5.5.2019 v poradí nepretržite už 31-te terénne geologicko – pôdoznalecko - botanické cvičenie vo vybraných lokalitách Slovenska.

vložil: Jozef Polák

Pri príležitosti Univerzitného dňa Študentskej vedeckej činnosti na SPU sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov konala 25. apríla 2019 v poradí už 25. edícia Vedeckej konferencie študentov.

vložil: Jozef Polák

K 17. ročníku Nitrianskych univerzitných dní zorganizovali dňa 24. 04. 2019 členovia poľovníckeho krúžku Buteo a kynologického krúžku  ,,Kynologický deň“, ktorého cieľom bola prezentácia krúžkov, no zároveň získanie nových poznatkov z oblasti kynológie.

vložil: Jozef Polák

Chovateľov hovädzieho dobytka a výrobcov mlieka trápi nedostatok pracovníkov. Producenti surového kravského mlieka to pociťujú už dva roky, a zdá sa, že situácia sa stále zhoršuje. Hrozí poľnohospodárom, že sa o dobytok nebude mať kto starať?

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Návštev dnes:
32
Návštev celkovo:
170803
Počítané od:
 15.02.2016