Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

novým profesorom na Katedre veterinárskych disciplín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

 

vložil: Jozef Polák

Pozemkové úpravy. Horúca téma posledných mesiacov na Slovensku vyvolávajúca diskusie, ktoré sú prezentované nie vždy príjemnými vyjadreniami zúčastnených strán. Paradoxom celého procesu je, že všetky zúčastnené strany chcú dospieť k rovnakému výsledku – k poriadku vo vlastníckych vzťahoch na Slovensku, len zatiaľ nedokážu nájsť spoločnú reč.

vložil: Jozef Polák

V týchto dňoch si môžete v Predajni odbornej literatúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zakúpiť učebnicu Všeobecná genetika

vložil: Jozef Polák

Chov hovädzieho dobytka a následnú produkciu mlieka postihla personálna kríza. Producenti surového kravského mlieka ju naplno pociťujú ostatné dva roky a zdá sa, že situácia sa bude ešte zhoršovať.

vložil: Jozef Polák

Mliekarenstvo zúfalo hľadá nové pracovné sily. Najväčší dopyt je po dojičkách a zootechnikoch. Za generáciu, ktorá odchádza do dôchodku, sa náhrada hľadá horko-ťažko.

Počet návštev FAPZ
Online:
7
Návštev dnes:
88
Návštev celkovo:
177212
Počítané od:
 15.02.2016