Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

V dňoch 30. jún – 6. júl sa   v Maritim Hotel Paradise Blue Albena,  v Bulharsku konal 19. ročník medzinárodnej multidisciplinárnej konferencie SGEM, ktorej hlavným cieľom  bolo poukázať na  možné riešenia problémov súvisiacich s globálnymi zmenami

vložil: Jozef Polák

V dňoch 23.6. až 28.6.2019 a v Ruskom Saint Petersburgu  uskutočnila konferencia “Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability 2019”

vložil: Jozef Polák

Dňa 4. 7. 2019 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom prvého  - bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák

Od 25. do 29. júna 2019 Flora expo centrum v Burgase (Bulharsko) hostilo medzinárodnú konferenciu zameranú na aktuálne otázky poľnohospodárskej výroby a produkcie potravín. Svoje príspevky prezentovali vedci z 23 krajín sveta.

vložil: Jozef Polák

Od 12. do 14. júna 2019 prezentoval v rámci kongresu NUTRICON2019 (Ohrid, Macedónsko) vedecký kolektív Katedry genetiky a plemenárskej biológie, FAPZ, SPU v Nitre v zložení prof. Radovan Kasarda, prof. Anna Trakovická a Ing. Nina Moravčíková výsledky spolupráce s doc. Radoslavom Židekom, FBP, SPU v Nitre na témy:

Počet návštev FAPZ
Online:
11
Návštev dnes:
79
Návštev celkovo:
177624
Počítané od:
 15.02.2016