Zasadnutie akademickej obce FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie akademickej obce FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 18. 04. 2018 (štvrtok) o 10.00 h v posluchárni A-01.

 

Program:

  1. 1. Otvorenie zasadnutia.
  2. 2. Správa o činnosti AS FAPZ SPU v Nitre za rok 2018 (predseda AS FAPZ SPU v Nitre).
  3. 3. Správa o činnosti FAPZ SPU v Nitre v roku 2018 (dekan FAPZ SPU v Nitre).
  4. 4. Diskusia
  5. 5. Záver.

         

        Účasť všetkých členov akademickej obce FAPZ SPU v Nitre je srdečne vítaná.

 

predseda AS FAPZ

 

Späť