Zápisy na III. stupeň doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/2020

Zápisy na III. stupeň doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Doktorandi I. ročníka  -  denná a externá forma štúdia

2.9. 2019  o  8,30 h v miestnosti "AT-21"na Katedre špeciálneho chovateľstva

(2.poschodie pavilón T)

 

 

Doktorandi II. ročníka  -  denná a externá forma štúdia

2.9. 2019  o  9,30 h v miestnosti "AT-21"na Katedre špeciálneho chovateľstva

 (2.poschodie pavilón T)

 

 

Doktorandi III. ročníka  -  denná a externá forma štúdia

2.9. 2019  o  10,00 h v miestnosti "AT-21"na Katedre špeciálneho chovateľstva

 (2.poschodie pavilón T)

 

 

Doktorandi IV. A V. ročníka  -  externá forma štúdia

2.9. 2019  o  10,30 h v miestnosti "AT-21" na Katedre špeciálneho chovateľstva

(2.poschodie, pavilón T)

 

Späť