Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FAPZ

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FAPZ

 

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 28. 6. 2017 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ, FEM, FEŠRR, TF a FZKI na deň 11. 10. 2017. V prípade potreby opakovania volieb vyhlasuje 2. kolo volieb na deň 18. 10. 2017.

 

VYHLÁSENIE VOLIEB

 

HARMONOGRAM A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB 

 

NÁVRHOVÝ LÍSTOK NA KANDIDÁTOV

Späť