Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre.

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre.

 

            Akademický senát FAPZ SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 05.11.2018 prijal nasledovné uznesenie:

 

Podľa čl. 15 Štatútu FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje predseda AS FAPZ SPU v Nitre voľby kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie na deň 28.11.2018.

V prípade nezvolenia kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje predseda AS FAPZ SPU v Nitre nové voľby kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na deň 05.12.2018 (čl. 15 ods. 4 písm. g) Štatútu FAPZ SPU v Nitre).

 

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie

Návrhový lístok kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

predseda AS FAPZ SPU v Nitre

Späť