Vyhlásenie volieb do AS FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018 - 2022

AS FAPZ SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 12. 07. 2018 prijal nasledovné uznesenie:

 

       AS FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018 - 2022 na deň 10. 10. 2018.

 

V prípade potreby opakovania volieb sa nové voľby budú konať dňa 17. 10. 2018.

 

                                                                                      doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

                                                                       predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

 

 

Prílohy:

Vyhlásenie volieb

Harmonogram a organizačné zabezpečenie volieb

Návrh kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS FAPZ SPU v Nitre

Návrh kandidáta na člena študentskej časti AS FAPZ SPU v Nitre

Návrh kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS SPU v Nitre

Návrh kandidáta na člena študentskej časti AS SPU v Nitre

Späť